U17 - sparing - Stal Rzeszów - Cracovia Kraków 07-08-2021, fot. K. Krupa

Baza wiedzy

Wyznaczanie celów

czwartek, 12/08/2021

Najważniejszą przyczyną wyznaczania sobie celów jest to, że ich realizacja zmieni także Ciebie. A to w jaki sposób Ty się zmienisz, będzie nawet ważniejsze niż sama realizacja celu. Najważniejsze w życiu nie jest to, co zdobędziesz – ale to w jaki sposób zdobywanie tego – zmieniło i zbudowało Ciebie”JIM ROHN

Czym są cele i dlaczego warto je wyznaczać?

Wyznaczanie celów jest jednym z podstawowych aspektów funkcjonowania w sporcie. Jest to bardzo powszechna technika, która nadaje kierunek rozwoju i wskazuje drogę, przyczyniając się do osiągania lepszych rezultatów i wyników.


Cel zwiększa motywację do działania, ponieważ w wyobraźni określamy konkretny punkt, do którego zmierzamy. Jest to zadanie, które mobilizuje naszą energię, wzmacnia koncentrację, kształtując pewność siebie i podnosząc samoocenę.

Dobrze postawione cele wyznaczają kierunek pracy na kolejne tygodnie. Jeśli zawodnik trenuje po to, żeby „być lepszym” warto zastanowić się:

🠒 Co to dla niego znaczy „być lepszym”?

🠒 Po czym pozna, że jest lepszy?

Kierunek działań sportowca wyznaczają :

Cele zadaniowe 🢧 Dotyczą konkretnej czynności, którą aktualnie wykonujemy. Głównym atutem formułowania tych celów jest fakt, że rezultat zależy od czynności, nad którą zawodnik ma kontrolę.

Cele wynikowe 🢧 Tutaj celem jest zazwyczaj zwycięstwo, na przykład w najbliższym meczu, czy turnieju. Zagrożeniem przy osiąganiu celów wynikowych jest fakt, że wynik zależy także od działań przeciwnika.

Jak wyznaczać cele? Metoda SMART

S – spe­cy­fi­c – kon­kretny, nie może zosta­wiać wąt­pli­wo­ści co do jego realiza­cji.

M – me­asu­ra­ble­ – mie­rzalny, powin­ni­śmy być w sta­nie zwe­ry­fi­ko­wać jego reali­za­cję.

A – attrac­ti­ve­ – atrak­cyjny, jego reali­za­cja powinna być dla nas nagrodą.

R – re­ali­sti­c – reali­styczny, leżący w zasięgu naszych moż­li­wo­ści.

T – time-boun­d – okre­ślone ramy cza­sowe jego reali­za­cji.

Korzyści:

większa motywacja
podejmowanie lepszych decyzji
możliwość weryfikacji postępu
poczucie sensu i kierunku
większe poczucie kontroli
poprawa samooceny
pewność siebie

Materiały dodatkowe:

Do przeczytania:

https://mentalnykop.pl/ksiazka/potega-motywacji/

https://twojpsycholog.pl/blog/wyznaczanie-celow-w-sporcie-teoria-praktyka

Do oglądnięcia:

https://www.youtube.com/watch?v=1-dZQLE4Dvg

Autorzy:

Konrad Czapeczka
Katarzyna Gaber
Maria Rzepka

Najnowsze aktualności