WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

Stal Rzeszów podąża za światowymi trendami nauki

piątek, 11/09/2020

W piątek 11 września 2020 roku zawodnicy Akademii Piłkarskiej Stali Rzeszów i naszych klubów partnerskich wzięli udział w inauguracji działań, które pozwolą m.in. na wsparcie procesów szkoleniowych w naszym klubie dzięki wiedzy pozyskanej z procesów badawczych.

Za to zadanie jest odpowiedzialny Departament Performance.

Jego działalność będzie się skupiała na łączeniu nauki i praktyki w całość, czego efektem będą wytyczne do protokołów postępowania w procesie szkolenia.

Uczestnictwo w tym badaniu pomoże w tworzeniu bazy danych, która pozwoli na poszukiwanie związków między sekwencją genomu badanego (informacja genetyczna), a stylem życia oraz dietą.


W sporcie występuje ciągły deficyt czasowy. Plan działania, konsekwencja w jego realizacji i cierpliwość to podstawy zwiększajace szanse na odniesienie sukcesu. Na samym końcu, gdzie poziom jest najwyższy, detale zaczynają robić różnicę. W Stali od samego początku chcemy odkrywać te najbardziej kluczowe. Aby to się zadziało trzeba zacząć od stworzenia bazy danych. Stąd nasz udział w projekcie badawczym, w którym zbierane są informacje w obszarze genomu i mikrobioty. W przyszłości będzie to łączone z poszukiwaniem zależności między tym z czym się rodzimy, a tym skąd pochodzimy, jak się rozwijamy i trenujemy. To pozwoli na ciągle doskonalenie procesów zwiąnych ze spersonalizowanym podejściem do zawodnika. Wierzymy, że to jedna z dróg do podniesienia ich poziomu sportowego – mówi Sebastian Krzepota, dyrektor Departamentu Performance w Stali Rzeszów.

Korzyści z realizacji projektu mogą mieć zarówno wymiar indywidualny jak i społeczny.

Tworzy to możliwości w zakresie:

– opracowania nowych testów diagnostycznych
– określenia zaleceń odnośnie kształtowania prawidłowych zachowań związanych z indywidualnymi cechami każdego człowieka
– ustalenia zindywidualizowanych zachowań terapeutycznych (rozwój medycyny spersonalizowanej)

Zaproponowany proces badawczy, w którym wezmą udział wytypowani zawodnicy pozwoli na:

1. Określenie bieżącej zdolności wysiłkowej badanego zawodnika
Test VO2max,
Test Wingate,
Test szybkości reakcji,
Test siły uścisku dłoni,
Pomiar wysokości i mocy wyskoku

2. Określenie stanu zdrowia w obrębie parametrów krwi, moczu,
składu ciała i RTG klatki piersiowej w odniesieniu do wartości
referencyjnych dla populacji.

3. Poszukiwanie zależności między predyspozycjami genetycznymi,
a sposobem prowadzenia zawodnika i w konsekwencji
optymalizowaniem działań, które zwiększą skuteczność procesu
szkolenia.

Działanie na podstawie wiedzy (badania naukowe) i jej transferu na praktykę, jest już dziś jednym z elementów pracy w Stali Rzeszow i chcemy żeby było to kontynuowane w przyszłości.

Od lewej: Sebastian Krzepota (Dyrektor Departamentu Performance Stali Rzeszów), Dr Kinga Humińska-Lisowska (Kierownik projektu- AWFiS Gdansk) i Prof. dr hab. Pawel Cięszczyk (Rektor AWFiS Gdańsk)

Najnowsze aktualności