Baza wiedzy

Aktywna komunikacja

czwartek, 08/07/2021

Umiejętność komunikowania się za pomocą mowy i innych kanałów przekazu stanowi podstawę naszego społeczeństwa. Komunikacja umożliwia rozwój, współpracę i dobrą koordynację zespołu, umiejętne posługiwanie się nią znacznie wzmacnia szanse na osiągnięcie zamierzonych celów.

Komunikacja jest niezbędna, co możemy zauważyć zarówno na treningach (zrozumienie przekazu, poleceń i wskazówek na linii trener-zawodnik) jak i podczas gry (niewerbalna komunikacja, zrozumienie gestów, spojrzeń i wzajemnych działań).

Komunikacja niewerbalna – ton głosu, gesty, mimika, mowa ciała, postawa, wygląd
Komunikacja werbalna – treść wypowiedzi, słowa pisane lub mówione

Klarowne i precyzyjne porozumiewanie się istotnie wpływa na proces przyswajania nowych umiejętności i zwiększania się satysfakcji ogólnej drużyny. Pomimo znacznej wagi emocji oraz rywalizacji w sporcie, na wynik końcowy mają wpływ dodatkowo różnego rodzaju sytuacje nieplanowane i zaskakujące, na które musimy umieć szybko zareagować. Istotną rolę odgrywają w nich przekazy niewerbalne, umiejętność wzajemnego komunikowania się między zawodnikami oraz trenerami.

Komunikacja interpersonalna – wymiana werbalnych i niewerbalnych sygnałów w celu osiągnięcia porozumienia i współdziałania.

Korzyści efektywnej komunikacji:

lepsze relacje w zespole,
mniejsza ilość błędów w meczu,
efektywniejsze i szybsze rozwiązywanie konfliktów,
lepsze decyzje na murawie,
redukcja niepotrzebnych emocji,

Aktywne słuchanie – rozumiemy jako postawę komunikacyjną, w której kluczową rolę odgrywa umiejętność słuchania polegająca na szczególnym nastawieniu na rozmówcę. (B. Czwartos, 2013)

Korzyści aktywnego słuchania:

Danie drugiej osobie odczucie bycia wysłuchanym – bezcenne
Wzmocnienie zaufania w relacji
Lepsze rozumienie innych
Lepszy przepływ informacji między członkami zespołu

Okazuje się, że aż 55% mowy niewerbalnej wpływa na efektywną komunikację

„Słyszeć nie znaczy słuchać, bo słuch jest zmysłem, a słuchanie sztuką.”

Autorzy:

Konrad Czapeczka
Katarzyna Gaber
Maria Rzepka

Najnowsze aktualności